Sheet metal finishing hole plug fi 16/18

0,1892

Price with VAT
1-99 0,2308
100-999 0,1038
1000-4999 0,0577
5000-9999 0,0548
10000+ 0,0520
Price with VAT
1-99 0,2413
100-999 0,1086
1000-4999 0,0604
5000-9999 0,0573
10000+ 0,0543
Price with VAT
1-99 0,2518
100-999 0,1133
1000-4999 0,0630
5000-9999 0,0598
10000+ 0,0566
Description

fi (mm) = 16; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 7; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 6618-0 Category: