Sheet metal finishing hole plug fi 10/16

0,1408

Price with VAT
1-99 0,1874
100-999 0,0843
1000-4999 0,0468
5000-9999 0,0445
10000+ 0,0422
Price with VAT
1-99 0,1718
100-999 0,0773
1000-4999 0,0429
5000-9999 0,0408
10000+ 0,0387
Price with VAT
1-99 0,1796
100-999 0,0808
1000-4999 0,0449
5000-9999 0,0427
10000+ 0,0404
Description

fi (mm) = 10; fi1 (mm) = 16; H (mm) = 3; h (mm) = 5; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 5471-0 Category: