Sheet metal finishing hole plug fi | 7/18 (M8)

0,1320

Price with VAT
1-99 0,1610
100-999 0,0725
1000-4999 0,0403
5000-9999 0,0383
10000+ 0,0362
Price with VAT
1-99 0,1684
100-999 0,0758
1000-4999 0,0421
5000-9999 0,0400
10000+ 0,0379
Price with VAT
1-99 0,1757
100-999 0,0791
1000-4999 0,0439
5000-9999 0,0417
10000+ 0,0395
Description

fi (mm) = 7; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 5,5; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 7220-0 Category: