Sheet metal finishing hole plug fi 37/42

0,3804

Price with VAT
1-99 0,5107
100-999 0,2298
1000-4999 0,1277
5000-9999 0,1213
10000+ 0,1149
Price with VAT
1-99 0,4641
100-999 0,2089
1000-4999 0,1160
5000-9999 0,1102
10000+ 0,1044
Price with VAT
1-99 0,4885
100-999 0,2198
1000-4999 0,1221
5000-9999 0,1160
10000+ 0,1099
Description

fi (mm) = 37; fi1 (mm) = 42; H (mm) = 3; h (mm) = 7,5; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 5458-0 Category: