Sheet metal finishing hole plug fi 11/18 (M12)

0,1379

Price with VAT
1-99 0,1771
100-999 0,0797
1000-4999 0,0443
5000-9999 0,0421
10000+ 0,0399
Price with VAT
1-99 0,1682
100-999 0,0758
1000-4999 0,0421
5000-9999 0,0400
10000+ 0,0378
Price with VAT
1-99 0,1852
100-999 0,0833
1000-4999 0,0463
5000-9999 0,0440
10000+ 0,0417
Description

fi (mm) = 11; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 5; Tip = 1
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 5456-0 Category: