Sheet metal finishing hole plug fi 35/42

0,3784

Price with VAT
1-99 0,5036
100-999 0,2267
1000-4999 0,1259
5000-9999 0,1196
10000+ 0,1133
Price with VAT
1-99 0,4616
100-999 0,2078
1000-4999 0,1154
5000-9999 0,1097
10000+ 0,1038
Price with VAT
1-99 0,4826
100-999 0,2172
1000-4999 0,1207
5000-9999 0,1147
10000+ 0,1086
Description

fi (mm) = 35; fi1 (mm) = 42; H (mm) = 3; h (mm) = 7,5; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 6616-0 Category: