Sheet metal finishing hole plug fi 21,5/27

0,2750

Price with VAT
1-99 0,3660
100-999 0,1647
1000-4999 0,0915
5000-9999 0,0870
10000+ 0,0824
Price with VAT
1-99 0,3508
100-999 0,1579
1000-4999 0,0877
5000-9999 0,0833
10000+ 0,0789
Price with VAT
1-99 0,3355
100-999 0,1510
1000-4999 0,0839
5000-9999 0,0797
10000+ 0,0755
Description

fi (mm) = 21,5; fi1 (mm) = 27; H (mm) = 3; h (mm) = 12; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 5891-0 Category: