Sheet metal finishing hole plug fi 11/14

0,1338

Price with VAT
1-99 0,1796
100-999 0,0808
1000-4999 0,0449
5000-9999 0,0427
10000+ 0,0404
Price with VAT
1-99 0,1632
100-999 0,0734
1000-4999 0,0408
5000-9999 0,0388
10000+ 0,0367
Price with VAT
1-99 0,1718
100-999 0,0773
1000-4999 0,0429
5000-9999 0,0408
10000+ 0,0387
Description

fi (mm) = 11; fi1 (mm) = 14; H (mm) = 3; h (mm) = 5; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 5453-0 Category: