Sheet metal finishing hole plug fi 14/18

0,1804

Price with VAT
1-99 0,2301
100-999 0,1036
1000-4999 0,0576
5000-9999 0,0547
10000+ 0,0517
Price with VAT
1-99 0,2201
100-999 0,0991
1000-4999 0,0550
5000-9999 0,0522
10000+ 0,0495
Price with VAT
1-99 0,2401
100-999 0,1081
1000-4999 0,0600
5000-9999 0,0570
10000+ 0,0540
Description

fi (mm) = 14; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 8; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 6613-0 Category: