Sheet metal finishing hole plug fi 18/22

0,2068

Price with VAT
1-99 0,2523
100-999 0,1136
1000-4999 0,0631
5000-9999 0,0599
10000+ 0,0567
Price with VAT
1-99 0,2638
100-999 0,1187
1000-4999 0,0660
5000-9999 0,0626
10000+ 0,0593
Price with VAT
1-99 0,2752
100-999 0,1238
1000-4999 0,0688
5000-9999 0,0654
10000+ 0,0620
Description

fi (mm) = 18; fi1 (mm) = 22; H (mm) = 3; h (mm) = 7; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 6610-0 Category: