Sheet metal finishing hole plug fi 12/14 (M12)

0,1452

Price with VAT
1-99 0,1932
100-999 0,0870
1000-4999 0,0483
5000-9999 0,0459
10000+ 0,0434
Price with VAT
1-99 0,1852
100-999 0,0833
1000-4999 0,0463
5000-9999 0,0440
10000+ 0,0417
Price with VAT
1-99 0,1771
100-999 0,0797
1000-4999 0,0443
5000-9999 0,0421
10000+ 0,0399
Description

fi (mm) = 12; fi1 (mm) = 14; H (mm) = 3; h (mm) = 5; Tip = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 5454-0 Category: