Plastika Bevc logotip
+386 0(7) 33 78 190 info@plastika-bevc.com

Uvjeti kupovine

PRAVO POTROŠAČA NA POVLAČENJE IZ UGOVORA

Pri ugovorima sklopljenim na daljinu, potrošač ima pravu da u 14-dnevnom vremenskom razdoblju na e-mail adresu (info@plastika-bevc.com) ili putem drugog komunikacijskog kanala nedvosmisleno javi, da odustaje od ugovora, bez obaveze o pružanju razloga za svoju odluku. Obrazac za povlačenje iz ugovora na daljinu može se preuzeti klikom ovdje.

Potrošač je dužan vratiti robu u roku od 14 dana nakon primitka obavijesti o prekidu ugovora. Potrošač vraća robu na adresu: Plastika Bevc doo, Mihović 23, 8310 Općina Šentjernej, Slovenija. Jedini troškovi za potrošača po pitanju prekida ugovora su izravni troškovi povrata robe.

Potrošač mora vratiti predmet prodavaču neoštećen i u istoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez krivnje potrošača.

Potrošač po vraćanju robe treba poslati i račun za robu te osobne podatke i transakcijski račun na kojega želi primiti povrat uplate. Povrat uplate vršimo kroz 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora.

Žalbe i sporovi

Plastika Bevc d.o.o. poštuje važeće europsko zakonodavstvo o zaštiti potrošača. Plastika Bevc d.o.o. se na svaki način trudi ispunjavati svoju dužnost uspostavljanja učinkovitog sustava za rješavanje žalbi i odrediti osobu koju, u slučaju problema, kupac može kontaktirati telefonski ili putem e-maila.

Žalba se podnosi putem e-maila na info@plastika-bevc.com. Postupak rješavanja žalbe je povjerljiv. Plastika Bevc d.o.o. će u roku od pet radnih dana potvrditi, da je zaprimila žalbu, te javiti kupcu kako dugo će se rješavati žalba te će ga obavještavati o tijeku postupka.

Plastika Bevc d.o.o. priznaje, da je bitna karakteristika potrošačkog spora, koji zahtijeva rješavanje sudskim putem, njegova nerazmjernost u odnosu ekonomske vrijednosti i troškova, koji nastaju pri rješavanju samog spora. To je također glavna prepreka, da potrošač ne pokrene spor pred sudom. Zato će Plastika Bevc d.o.o. pokušati koliko je najviše moguće da se možebitni sporovi rješavaju sporazumno.

U slučaju sudskog rješavanja sporova nadležan je sud prema stalnom prebivalištu potrošača.