Plastika Bevc logotip
+386 0(7) 33 78 190 info@plastika-bevc.com

Čepovi pravokutni.

Više od 2000 različitih standardnih plastičnih čepova pomoću kojih će vaš konačni proizvod ili sklop postići veću dodanu vrijednost.

Po narudžbi

Prilagođavanje standardnih proizvoda.

Osim širokog spektra dostupnih standardnih elemenata, samo ih na zahtjev prilagođavamo vašim zahtjevima. Prilagođavamo dimenzije, vrste materijala, površinske obrade i primjenu logotipa ili drugih znakova. Prilagodba je moguća od 1000 komada nadalje.